Bij het isoleren van uw woning is het belangrijk om rekening te houden met de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Om negatieve gevolgen voor deze dieren te voorkomen, moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen, zeker als er aanwijzingen zijn dat deze dieren aanwezig zijn.

 

Kies voor natuurvriendelijke isolatie

Als huiseigenaar is het moeilijk om zelf vast te stellen of er beschermde dieren in uw woning aanwezig zijn. Daarom is het verstandig om te kiezen voor een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert. Zo’n bedrijf zorgt ervoor dat:

  • Er geen dieren worden gedood tijdens de werkzaamheden.
  • Kraamplaatsen en winterverblijven worden gerespecteerd.
  • Er vervangende verblijfplaatsen voor de dieren zijn.
  • De natuurkalender wordt gevolgd.

Natuurvrij maken

Natuurvrij maken betekent dat beschermde dieren de kans krijgen om de woning te verlaten voordat er geïsoleerd wordt. Het bouwbedrijf komt een paar dagen eerder langs en geeft vogels en vleermuizen dan de kans om weg te vliegen. Daarbij wordt er ook rekening gehouden met de natuurkalender, zoals het kraam- en broedseizoen.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • Bij spouwmuur-, binnendak- en buitendakisolatie moeten compenserende maatregelen worden genomen, zoals het natuurvrij maken van de spouw en het aanbrengen van spouwverblijven. De natuurkalender moet worden gevolgd, wat betekent dat er niet ge├»soleerd mag worden tijdens kraamperiodes/broedseizoenen en dat de woning voor de winterperiode tijdig natuurvrij moet worden gemaakt.
  • Bij binnenmuur- en vloerisolatie is de kans op verstoring van beschermde soorten minimaal, en geldt er geen compensatieplicht of natuurkalender.
  • Bij vervanging van ramen en/of kozijnen is er meestal geen nadelig effect op beschermde soorten, tenzij het kozijn aan een open spouwmuur grenst. In dat geval moet de natuurkalender worden gevolgd. Ramen op de bovenverdieping mogen alleen buiten het broedseizoen vervangen worden.